Claudianum

dievčence z claudiana

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1.marca 2008.

Dozvedieť sa viac »

"Pozvanie na šálku tanca II.": tanečno-pohybová terapia má už u nás stabilné miesto.

Vo víre tancaTatra bankaPravidelné dávky šálky tanca sme si počas roka 2017 mohli dopriať vďaka podpore Nadácie Tatra banky. Pokračovali sme v rozbehnutých aktivitách a už nadobudnutej dôvere či skúsenostiach. Opäť sa potvrdilo, že tanec nie je len pre krásnych a zdravých, ale je výborným prostriedkom komunikácie a sebavyjadrenia. Odborným garantom projektu a lektorom stretnutí je Mgr. Magdaléna Takáčová, tanečno-pohybová terapeutka.

Rastieme osobnostne

Dominika Dominika napreduje v hre na klavír. Vďaka Nadácii SPP cez grantový program Opora má na to vhodné podmienky - klavír, lektorku a iné podnety, ktoré zohľadňujú jej potreby. "Najradšej by som bola, keby všetci ľudia boli šťastní, keby som im mohla plniť želania." vraví Dominika. Hudba je jednou z ciest ako za týmto snom ide.
Evicka
Oporu od Nadácie SPP v snahe napredovať a ísť za svojim cieľom dostala aj Evička. Aktívny relax, čas s priateľmi a súťaživosť sa spájajú v Evičkinej obľúbenej hre petang. Vďaka finančnej podpore sme zakúpili potrebnú výbavu a tričká pre hráčov. Evičke želáme radosť z pohybu a jej tímu držíme palce v hre.
Nadácia SPP

Práca šľachtí

Zrod tašky :-)Projekt "Práca šľachtí", ktorý bol podporený Nadáciou Tatra banky, bol zameraný na rozvoj pracovných zručností a návykov našich claudiáncov. Z prostriedkov získaných na projekt, sme spoločne s klientmi uskutočnili nákup materiálov a pomôcok do textilnej a kreatívnej dielne.
Všetci potrebujeme vedieť, že naša práca má zmysel. Rovnako to potrebujú zažívať i naši claudiánci. Potrebujú byť posilňovaní v ich vzťahu k vlastnej práci, chápaniu jej širšieho zmyslu, a tým súvisiacich možností formovania svojho života. Výrobky klientov sme prezentovali v komunite i mimo nej, s cieľom sprostredkovať verejnosti obraz o možnostiach a živote ľudí s postihnutím. Záujem verejnosti o výrobky, ich kúpa, objednávky, záujem o život v zariadení, ako aj o životy konkrétnych ľudí s hendikepom uzatvárajú pomyselný kruh zmysluplnosti. Prostriedky z predaja výrobkov budú použité na ďalšie terapeutické a voľnočasové aktivity (napr. arteterapia) a zlepšovanie prostredia (napr. revitalizácia záhrady), ktoré je len ťažko možné prefinancovať z iných zdrojov. Toto sú kroky, ktoré nás posúvajú ďalej. Ďakujeme :-).

Svet cez fotografiu

Jesennáz výstavy Akadémia zážitkovKlára je veľmi tvorivá mladá žena. Svoj umelecký talent prejavuje okrem iného aj písaním básní. Keď sme zistili, že má oko aj na dobrú fotografiu, požiadali sme Nadáciu SPP o udelenie grantu na zakúpenie fotoaparátu pre rozvoj jej talentu a zručností. Pod vedením skúsených amatérskych fotografov mala možnosť dať svojim fotkám profesionálnejší punc. Výsledkom tohto snaženia bola jej účasť na veľmi milom podujatí - Akadémii zážitkov a skúseností, organizovanej Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia, kde predviedla svoje fotografie doplnené jej básňami. Klára je na svoju tvorbu právom hrdá a tešíme sa, že môže rozvíjať svoj talent.

Sila hliny

Hlina v našich rukáchHlina a výrobky z nej... Prepojenie tvárnosti, krehkosti, jedinečnosti, úžitkovej a estetickej hodnoty. Vlastnosti hliny môžu pripomínať človeka. Hlina má aj silný terapeutický potenciál a vďaka podpore Nadácie VÚB sme si v septembri 2015 rozšírili zabehnuté arteterapeutické aktivity o pravidelnú prácu s hlinou. Tešíme sa, že nadväzujeme na dlhoročnú modranskú tradíciu vzťahu k hline a jej miesto v bežnom živote. Nadácia VÚB nám finančne pomohla zakúpiť menšiu keramickú pec na vypaľovanie výrobkov. Budeme radi, keď pec budú spolu s nami užívať aj deti z keramického krúžku Centra voľného času v Modre. Nech to dobré čo hlina v sebe má spája ľudí v našom meste.

Okná do sveta

Okná do svetaLetné mesiace sme v Claudiane využili nie len na relax. Na prelome mesiacov júl a august 2015 sa nám podarilo zvládnuť aj významnú úlohu v rámci projektu „Okná do sveta“. Vymenili sme okná na priestoroch určených pre vybudovanie podporovaného bývania. Neoceniteľný prínos zapojenia komunity si uvedomujeme čoraz viac, a preto nás veľmi teší podiel dobrovoľníckej práce nie len z radov rodinných príslušníkov klientov, ale aj mnohých ďalších. Finančné prostriedky na výmenu okien sme získali z viacerých zdrojov: Bratislavský samosprávny kraj (2500,00€), neformálna skupina darcov z firemného prostredia (1777,77€), darcovia cez portál Dobrá krajina (1365,79€), anonymný darca (1000,00€). Ďakujeme zo srdca všetkým.

Slávnostné otvorenie nových priestorov

29.04.2014 sme za prítomnosti pani primátorky Modry Ing. arch. Hany Hlubockej, správkyne Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA RNDr. Drahoslavy Finkovej, ďalších zástupcov mesta Modra, rodičov klientov, našich priateľov a iných vzácnych hostí slávnostne otvorili nové priestory Claudiana.Módna prehliadka
Súčasťou programu, v ktorom naši klienti odprezentovali svoje zručnosti, bola aj módna prehliadka, kde klienti predviedli svoju prácu - brošne a textilné tašky - http://youtu.be/rFWeP9jyLwk

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore Mesta Modra, Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Občerstvenie zabezpečili Pekárne Harmónia Modra, hotel Sebastián, rodičia klientov a klienti samotní.

Bol to pre nás výnimočný deň. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí nás poctili svojou návštevou, alebo sa akokoľvek podieľali na tomto vydarenom dni.