Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum @gmail.com

formy financovania

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, sme neverejný poskytovateľ sociálnej služby.

NakoľkoV v minulosti boli všetky zariadenia sociálnych služieb štátne, a teda aj plne podporované štátom. V súčasnosti ich má štát menej, a tak značnú časť dopytu pokrývajú neverejní poskytovatelia sociálnej služby. V praxi to znamená, že ako neverejný poskytovateľ môžeme podať žiadosť vo forme vypracovaného projektu na samosprávny kraj, v ktorom ponúkame svoju kapacitu pre záujemcov o naše zariadenie aj prostredníctvom samosprávy. Ak má samospráva záujem o naše služby rehabilitačného strediska, podpíše s nami zmluvu na obdobie jedného roka, čím nám poskytne aj finančné prostriedky na pokrytie časti nákladov pre fungovanie zariadenia.

Finančná podpora z verejných zdrojov:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Ostatnú časť nákladov pokrývame z iných zdrojov ako sú napr. dary, financie získané z poukázania 2% z dane, granty od príspevkových organizácii a časť nákladov si uhrádza samotný klient .

ĎAKUJEME ZA PODPORU 

V roku 2020 nás finančnou dotáciou podporili:

mesto Modra  - 600 EUR

mesto Pezinok - 150 EUR

obec Budmerice - 500 EUR

obec Šenkvice - 600 EUR

senkvice_erb.jpgerb_mesta_Modra.JPGbudmerice_erb.pngerb.gif