Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Koho hľadáme?

dobrovoľník na výučbu práce klientov na PC

Vedieť  bezpečne obsluhovať počítač, vyhľadať si samostatne informácie na webe, či napísať e-mail kamarátovi. 

dobrovoľník na pohybové aktivity kientov

niektorí klienti majú veľmi radi hudbu, tanec a pohyb. Pohybové aktivity sú jednoduché spoločné aktivity na podporu sebavyjadrenia, sebaprezentácie a tiež na podporu rešpektu druhých

dobrovoľník na starostlivosť o záhradu

priestory, v ktorých sídlime, disponujú príjemnou záhradou. postupne ju zveľadujeme a zo zabudnutej záhrady pomaly vzniká malá oáza oddychu. záhradu využívame na spoločné aktivity, cvičenie či formu rehabilitácie starostlivosti o ňu. 

dobrovoľník na údržbárske práce

naše priestory si zveľadujeme svojpomocne a staráme sa o ne sami. Niektoré úkony si svojpomocne spraviť nevieme a vždy sa zíde dobrá rada, či pomoc pri takýchto činnostiach. 

dobrovoľník na keramiku

keramikárska práca je precízna, upokojujúca a plná fantázie. Hľadáme osobu, ktorá sa keramikárstvu rozumie a ochotne strávi čas 

digitálny dobrovoľník

Rozumieť príkazovým riadkom, či nastaveniam chce zdatnosť a skúsenosti. sme dobrí v tom, čo robíme. Pri administrácii nášho webu, SEO, či správe sociálnych sieti potrebujeme pomoc.

Všetky dobrovoľnícke činnosti s klientami sú vedené pod dohľadom a konzultáciami sociálnej pracovníčky rehabilitačného strediska.

Chcete to s nami nezáväzne skúsiť?

Vyplňte kontaktný formulár

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

Kontaktný formulár

*
*
*
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zadaných do formulára na účely reakcie prevádzkovateľa webu na odoslanú správu.