Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Búrať mýty, rúcať bariéry chce silu nás všetkých. Nie každý dar musí byť finančný. Venovať svoj čas, materiál, poskytnúť odborné konzultácie, aj to sú formy vítaných darov. 

Existujú dôležitejšie veci v živote, ako je ustavičné zrýchľovanie jeho tempa.“ —  Mahátma Gándhí

088A0668.jpg

Podporiť finančne

Finančné príspevky môžete darovať cez darujme.sk

Darovať

1.jpg

Kúpiť claudiansku tvorivosť

Výrobky, tvz. claudianske tvorivosti vznikajú počas činnostnej rehabilitácie. Urobia radosť vám, či blízkemu a stanú sa hrdými, claudianskymi majiteľmi.

Kúpiť

088A0614.jpg

Podporiť materiálom

Sme zástancami recyklácie a v rámci pracovnej rehabilitácie uplatňujeme tiež upcykling. Využijeme materiál do textilnej dielne, či do záhrady,

Podporiť

20190425_152449.jpg

Venovať svoj čas

Viete, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na zdravie človeka? Tak je to nielen Vaša pomoc nám, no i naša Vám. :)

Venovať

088A0590.jpg

Zapoj svoju firmu

Svoje odborné služby môže spoločnosť poskytnúť zadarmo (Pro Bono). Alebo venuje nám čas prostredníctvom svojich zmestnancov.

Zapojiť

2percenta.jpg

Darovať 2% z dane

Vaše percentá majú pre nás silu.

2-3% môže darovať fyzická osoba. 1-2% može darovať právnická osoba.

Darovať

"Nemôžeme pomôcť každému, no každý môže pomôcť niekomu." R. Reagan