Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum.prevadzka@gmail.com

VAŠE 2% MAJÚ SILU

Viete, že ak ste v predošlo kalendárnom roku odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľnícky, máte nárok poukázať 3% z dane?

pixiz-15-02-2021-11-55-38.jpg

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár nájdete tu: žiadosti.
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
  • Vyplnte formulár Vyhlásenie už s predvyplnenými údajmi Claudiana.
  • Obe tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie spolu zašlite na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. 

Povedzte aj svojim známym o možnosti darovať 2-3% pre Claudianum. Ďakujeme.

Darujte 1-2% ako právnická osoba

1 1% môže darovať každá firma, 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2021 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov

  • Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2  %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  • Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. 
  • 1 % môže darovať každá firma, 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2021 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.