Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Okná do sveta

Letné mesiace sme v Claudiane využili nie len na relax. Na prelome mesiacov júl a august 2015 sa nám podarilo zvládnuť aj významnú úlohu v rámci projektu „Okná do sveta“. Vymenili sme okná na priestoroch určených pre vybudovanie podporovaného bývania. Neoceniteľný prínos zapojenia komunity si uvedomujeme čoraz viac, a preto nás veľmi teší podiel dobrovoľníckej práce nie len z radov rodinných príslušníkov klientov, ale aj mnohých ďalších. Finančné prostriedky na výmenu okien sme získali z viacerých zdrojov: Bratislavský samosprávny kraj (2500,00€), neformálna skupina darcov z firemného prostredia (1777,77€), darcovia cez portál Dobrá krajina (1365,79€), anonymný darca (1000,00€). Ďakujeme zo srdca všetkým.