Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum @gmail.com

Znovuotvorenie nášho zariadenia

Po niekoľkomesačnej etape poskytovania sociálnych služieb v domácom prostredí, terénnych služieb a online sociálneho poradenstva sa opäť  vraciame do do nášho zariadenia.

Na dodržanie všetkých hygienicko - epidemiologických opatrení, ako aj priestorových, materiálno - technických a personálnych možností a dopytu zo strany klientov nášho zariadenia otvárame v skrátenom režime, v utorok a štvrtok v čase 8.30-15.00h. Klienti, ktorí do zariadenia nateraz chodiť nebudú, bude im poskytovaná doterajšia sociálna služba v domácom prostredí so sociálnou pracovníčkou.

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok zahŕňa konkrétne podmienky podľa usmernenia k poskytovaniu sociálnej služby v ZSS s ambulantnou formouprevadzkovy.jpg

Viac

Pokyny pre klientov

Pokyny pre rodinných príslušníkov a informácie pre klientov v písanej a  jednoduchej obrazovej forme na stiahnutiepre klientov.jpg

Viac

Krízový plán

Krízový plán určuje jednotlivé postupy pri podozrení, resp. pri potvrdenom výskyte nákazy koronavírusu COVID-19. krizovyPlan.jpg

Viac