Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada

Predsedníčka: Bc. Natália Kokošková

Členovia: Mgr. Martin Šeliga, PhD.

PhDr. Miroslav Cangár, PhD.

Ing. Zuzana Somorovská, spoluzakladateľka CLAUDIANUM n.o.

Mgr. Barbora Ciutti

Ing. Martin Fiala

pani Eva Livová

Revízorka: Ing. Ľudmila Nemčeková

Manažment

Riaditeľka/ štatutárka: JUDr. Lucia Zákopčanová

claudianum(a)gmail.com, 0948 077 647

Zástupkyňa riaditeľky a projektová činnosť: Mgr. Veronika Hevierová

claudianum.hospodar(a)gmail.com, 0948 077 647

Hlavná sociálna pracovníčka: Mgr. Dagmara Obrtlíková, zodpovedná zástupkyňa zariadenia podľa z. 448/2008 Z.z.

claudianum.prevadzka(a)gmail.com , 0948 408 768