Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum @gmail.com

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada

Predsedníčka: Bc. Natália Kokošková

Členovia: Mgr. Martin Šeliga, PhD.

PhDr. Miroslav Cangár, PhD.

Ing. Zuzana Somorovská, spoluzakladateľka CLAUDIANUM n.o.

Mgr. Barbora Ciutti

Ing. Martin Fiala

pani Eva Livová

Revízorka: Ing. Ľudmila Nemčeková

Manažment

Riaditeľka/ štatutárka: Mgr. Veronika Hevierová

claudianum(a)gmail.com, 0948 077 647

Hospodárka: Ing. Helena Krutošíková

claudianum.hospodar(a)gmail.com, 0948 077 647

Hlavná sociálna pracovníčka: Mgr. Beata Töröková, zodpovedná zástupkyňa zariadenia podľa z. 448/2008 Z.z.

prevadzka(a)claudianum.sk, 0948 408 768