Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum.prevadzka@gmail.com

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada

Predsedníčka: Ing. Zuzana Somorovská, spoluzakladateľka CLAUDIANUM n.o.

Členovia: Mgr. Martin Šeliga, PhD.

Mgr. Veronika Hevierová

Mgr.  Jana Machalová

Mgr. Alena Beňová

Mgr. Dana Harmáčková

pani Eva Livová

Revízorka: Ing. Ľudmila Nemčeková

Manažment

Riaditeľka/ štatutárka: JUDr. Lucia Zákopčanová

claudianum(a)gmail.com, 0948 077 647

Hlavná sociálna pracovníčka: Mgr. Dagmara Obrtlíková, zodpovedná zástupkyňa zariadenia podľa z. 448/2008 Z.z.

claudianum.prevadzka(a)gmail.com , 0948 408 768