Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum @gmail.com

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada

Predsedníčka: Bc. Natália Kokošková

Členovia: PaeDr. Monika Stupková, PhD., odborná garantka

Ing. Zuzana Somorovská, spoluzakladateľka CLAUDIANUM n.o.

Mgr. Barbora Ciutti

Ing. Martin Fiala

Revízorka: Ing. Ľudmila Nemčeková

Manažment

Riaditeľka/ štatutárka: Mgr. Veronika Hevierová

riaditel(a)claudianum.sk, 0948 077 647

Hlavná sociálna pracovníčka: Mgr. Beata Töröková

prevadzka(a)claudianum.sk, 0948 408 768