Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

Práca šľachtí

Projekt "Práca šľachtí", ktorý bol podporený Nadáciou Tatra banky, bol zameraný na rozvoj pracovných zručností a návykov našich claudiáncov. Z prostriedkov získaných na projekt, sme spoločne s klientmi uskutočnili nákup materiálov a pomôcok do textilnej a kreatívnej dielne.
Všetci potrebujeme vedieť, že naša práca má zmysel. Rovnako to potrebujú zažívať i naši claudiánci. Potrebujú byť posilňovaní v ich vzťahu k vlastnej práci, chápaniu jej širšieho zmyslu, a tým súvisiacich možností formovania svojho života. Výrobky klientov sme prezentovali v komunite i mimo nej, s cieľom sprostredkovať verejnosti obraz o možnostiach a živote ľudí s postihnutím. Záujem verejnosti o výrobky, ich kúpa, objednávky, záujem o život v zariadení, ako aj o životy konkrétnych ľudí s hendikepom uzatvárajú pomyselný kruh zmysluplnosti. Prostriedky z predaja výrobkov budú použité na ďalšie terapeutické a voľnočasové aktivity (napr. arteterapia) a zlepšovanie prostredia (napr. revitalizácia záhrady), ktoré je len ťažko možné prefinancovať z iných zdrojov. Toto sú kroky, ktoré nás posúvajú ďalej. Ďakujeme :-).