Prečo byť dobrovoľníkom

Je pravdou, že u nás dobrovoľníctvo nie je veľmi rozšírené, ale dostáva sa do povedomia ľudí stále viac. Dobrovoľnícka práca je bezodplatná, človek sa zapojí do aktivity bez nároku na odmenu. Prečo teda sa stať dobrovoľníkom?
Dôvody ľudí zo zahraničia, kde je dobrovoľníctvo bežnou súčasťou života, sú hlavne tieto -

    Pridáme ruku k dielu
  • získanie pracovných skúseností pre mladých ľudí
  • pomoc komunite
  • naučiť sa niečo nové
  • byť súčasťou tímu
  • robiť niečo užitočné

Dobrovoľníctvo zvyšuje účasť ľudí na spoločenskom živote, pomáha budovať a zlepšovať miestne vzťahy a vytvára pocit zodpovednosti za riešenie problémov danej komunity. Učí človeka mať aktívny záujem o druhého a o komunitu, v ktorej žije.