"Pozvanie na šálku tanca II.": tanečno-pohybová terapia má už u nás stabilné miesto.

Vo víre tancaTatra bankaPravidelné dávky šálky tanca sme si počas roka 2017 mohli dopriať vďaka podpore Nadácie Tatra banky. Pokračovali sme v rozbehnutých aktivitách a už nadobudnutej dôvere či skúsenostiach. Opäť sa potvrdilo, že tanec nie je len pre krásnych a zdravých, ale je výborným prostriedkom komunikácie a sebavyjadrenia. Odborným garantom projektu a lektorom stretnutí je Mgr. Magdaléna Takáčová, tanečno-pohybová terapeutka.
Krása v pohybeTanec je radosť
hýbeme sa v radosti