Kontaktujte nás: 0948 408 768 | claudianum.prevadzka@gmail.com

Aktuality

Z dôvodu karanténnych opatrení a z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu COVID 19  je prevádzka rehabilitačného strediska zatvorená od 11.3.2020 do odvolania. Prijímatelia sociálnej služby sú vo svojich domovoch. Poskytujeme im sociálne služby formou telefonických konzultácií, formou Whatsapp videohovorov a písanej komunikácie. 

 • Cenník služieb

  20.4.2020 | Článkov: 0

  Výška platby za poskytovanie sociálnej služby, hradená prijímateľom sociálnej služby:           2EUR/deň

  Stravu neposkytujeme, podľa dohody môžeme zabezpečiť prostredníctvom Jedálne Mestkého centra sociálnych služieb Modra.

  Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa príjmu a majetku, ak tak ustanovuje zákon o sociálnych službách,
  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, a to do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho, podľa dohody poskytovateľa a prijímateľa bankovým prevodom alebo v hotovosti.

 • 11 Sep 2019

  Právna úprava | Aktuality

  22. november 2011 - Zákon o dobrovoľníctve http://dobrovolnictvo.sk/_subory/Zakon_o_dobrovolnictve.pdf bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 406/2011 a je v platnosti od 1.12.2011.

  Zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu.

 • 11 Dec 2018

  Ďakujeme, že vám záleží | Aktuality

  V roku 2019 poskytovanie sociálnej služby pre svojich občanov a našu prácu podporili aj: xixixxixixixi

  • mesto Modra
  •   Budmerice
  •   Šenkvice

 • 11 Nov 2018

  Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 | Aktuality

  Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na stiahnutie

 • 11 Okt 2018

  Výročná správa 2018 | Aktuality

  Výročná správa 2018 na stiahnutie

 • 11 Dec 2017

  "Pozvanie na šálku tanca II." | Aktuality

  Pravidelné dávky šálky tanca sme si počas roka 2017 mohli dopriať vďaka podpore Nadácie Tatra banky. Pokračovali sme v rozbehnutých aktivitách a už nadobudnutej dôvere či skúsenostiach.

 • 11 Okt 2017

  Rastieme osobnostne | Aktuality

  Dominika napreduje v hre na klavír. Vďaka Nadácii SPP cez grantový program Opora má na to vhodné podmienky - klavír, lektorku a iné podnety, ktoré zohľadňujú jej potreby.

 • 11 Sep 2017

  Práca šľachtí | Aktuality

  Projekt "Práca šľachtí", ktorý bol podporený Nadáciou Tatra banky, bol zameraný na rozvoj pracovných zručností a návykov našich claudiáncov. Z prostriedkov získaných na projekt, sme spoločne s klientmi uskutočnili nákup materiálov a pomôcok do textilnej a kreatívnej dielne.

 • 11 Aug 2017

  Svet cez fotografiu | Aktuality

  Klára je veľmi tvorivá mladá žena. Svoj umelecký talent prejavuje okrem iného aj písaním básní. Keď sme zistili, že má oko aj na dobrú fotografiu, požiadali sme Nadáciu SPP o udelenie grantu na zakúpenie fotoaparátu pre rozvoj jej talentu a zručností.

 • 11 Jún 2017

  Sila hliny | Aktuality

  Hlina a výrobky z nej... Prepojenie tvárnosti, krehkosti, jedinečnosti, úžitkovej a estetickej hodnoty. Vlastnosti hliny môžu pripomínať človeka. Hlina má aj silný terapeutický potenciál a vďaka podpore Nadácie VÚB sme si v septembri 2015 rozšírili zabehnuté arteterapeutické aktivity o pravidelnú prácu s hlinou.

 • 11 Apr 2017

  Okná do sveta | Aktuality

  Letné mesiace sme v Claudiane využili nie len na relax. Na prelome mesiacov júl a august 2015 sa nám podarilo zvládnuť aj významnú úlohu v rámci projektu „Okná do sveta“. Vymenili sme okná na priestoroch určených pre vybudovanie podporovaného bývania.