Vaše 2% majú pre nás veľkú silu

Vaše 2 % majú veľkú silu a aj vďaka nim sme v minulosti mohli zrealizovať náročnú rekonštrukciu priestorov, rozbehli sme revitalizáciu zabudnutej záhrady na rôzne terapie. V roku 2019 budeme vo vylepšovaní zelene pokračovať a chceme sa pustiť do výstavby relaxačnej miestnosti na osobné rozhovory s terapeutmi, či stíšenie sa  klientov. Ďakujeme!

http://www.claudianum.sk/sites/claudianum.sk/files/2019-03/2percenta_CLAUDIANUM_0.pdf

Ak ste sa rozhodli vyplniť tlačivo sami a máte otázky, radi Vám s tým pomôžeme. Údaje, ktoré o nás potrebujete sú nasledovné:
Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34B, 900 01 Modra
IČO: 37925016

ĎAKUJEME, že nám pomáhate zlepšovať život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v Modre a okolí.