Kontaktujte nás: 0948 223 207 | claudianum@gmail.com

22. november 2011 - Zákon o dobrovoľníctve http://dobrovolnictvo.sk/_subory/Zakon_o_dobrovolnictve.pdf bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 406/2011 a je v platnosti od 1.12.2011.

Zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb a dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkom. Definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu.
Svetlo
Sme si vedomí, že každý dobrovoľník musí byť informovaný o tom, čo budeme od neho očakávať, aké budú jeho povinnosti a aké bude mať práva ešte predtým, ako urobí svoje slobodné a zodpovedné rozhodnutie stať sa na dohodnutý čas dobrovoľníkom pre našu neziskovú organizáciu.
Je v našom záujme, aby žiaden dobrovoľník nemal mylné očakávania, aby vedel s čím sa bude stretať a čo sa od neho bude očakávať. Bude našou veľkou snahou, aby neodišiel od nás sklamaný, ale naopak, aby ho práca s nami obohatila.